Twitter   Vind ons op Facebook   Besloten Facebookgroep
Over de PGN - Geschiedenis

Geschiedenis van de PGN

 

Wij zijn verhuisd, zie Over Bekkenbodem4All »

 

Zie verder:

Bekkenbodem4All

 

 Deze website gaat t.z.t. off line.

Jaren 70

Per jaar worden in Nederland meer dan 30.000 baarmoeders verwijderd. Met de opkomst van de vrouwenbeweging neemt de onvrede over de manier waarop dit gebeurt toe. Een groep vrouwen organiseert zich en stelt een zwartboek samen met namen van gynaecologen die te snel naar het mes grijpen.
jaren 70

Jaren 80

Onder de naam Vrouwen Zonder Baarmoeder (VZB) geven zij voorlichting en organiseren praatgroepen voor vrouwen om hun ervaringen te verwerken. Vrouwen organiseren zich in deze tijd rond vele thema's die met hun gezondheid te maken hebben. In 1987 sluit de VZB zich aan bij het Landelijk Platform Vrouwen zelfhulp organisaties (later de Federatie Vrouwenzelfhulp). Omdat ook vrouwen met andere gynaecologische klachten zich steeds vaker bij de VZB melden verandert zij in 1989 haar naam in Stichting Voorlichting Zelfhulp Gynaecologie (VZG). Er zijn groepen in vele regio's van het land.
In 1981 worden in de Tweede Kamer al vragen gesteld over het hoge aantal baarmoederverwijderingen. Door het werk van de VZG neemt het aantal drastisch af. Toch duurt het nog jaren voordat artsen het werk van de stichting gaan waarderen.

VZBHet fotoboek van Marlies Bosch over haar baarmoeder operatie

Jaren 90

In 1993 komt er een ommekeer. De VZG wordt door het ministerie van WVC (nu VWS) gevraagd een secretaris te leveren voor de werkgroep 'Integratie van ervaringsdeskundigheid in de gynaecologische praktijk'. Deze werkgroep is onderdeel van het groots opgezette 'Werkprogramma Vrouwenhulpverlening'. Marlies Bosch, landelijk coördinator van de VZG, neemt de taak op zich. De werkgroep, bestaande uit gynaecologen en medewerksters van de VZG, onderhandelt over de manier waarop de integratie van de vrouwenzelfhulp gestalte kan krijgen.

Dit resulteert in 1995 in de opzet van een VZG-spreekuur in het Academisch Ziekenhuis in Groningen. Vanuit het ministerie wordt een projectleider benoemd en er komt een betaalde coördinator. Ondanks de vele kinderziekten die het spreekuur doormaakt (artsen vergeten bv. te verwijzen) komt de loop er in. Ook andere ziekenhuizen in de regio tonen belangstelling. Gaandeweg komt de nadruk meer te liggen op de voorbereiding op een mogelijke ingreep of behandeling in plaats van de verwerking van een overhaaste operatie. Het bieden van goede informatie wordt een belangrijk doel. Een voorbeeld hiervan is de brochure "en de vrouw die kiest.. een keuzeproces van vrouwen met baarmoeder- en eierstokklachten".

VZG

Jubileumuitgave:
PDF15 jaar VZG

Socutera
Televisie-spot Vrouwenzelfhulp

PDFen de vrouw die kiest..
©VZG Utrecht 1994, Herdruk 1997. Let op! de adres informatie klopt niet meer

Jaren 2000

In mei 2004 ziet de Landelijke Federatie Vrouwenzelfhulp (in 2003 omgedoopt tot Anu) zich genoodzaakt tot opheffing, aangezien de subsidie van het ministerie wordt stopgezet. Veel groepen die bij Anu aangesloten zijn, waaronder de VZG NN (Noord Nederland), gaan nu op eigen kracht verder.
De VZG NN heeft dit moment benut om haar naam te veranderen in Informatie Centrum Gynaecologie.
ICG

2008

Documentaire vrouwenhulpverlening

Het instituut voor vrouwengeschiedenis Aletta heeft geïnventariseerd wat er op het gebied van de Vrouwenhulpverlening aanwezig is aan documentatie materiaal. Grietje Keller en Josien Pietersen hebben de geschiedenissen gefilmd van een aantal vrouwen die daar een prominente rol in hebben gespeeld.

Tijdens een symposium op 25 september 2008 werd de documentaire Vrouwenhulpverlening, ontdekken en vernieuwen vertoond, die uit de interviews met negen vrouwen is samengesteld. Deze documentaire schetst een raak en vaak ook humoristisch beeld van de oorsprong en geschiedenis van de Vrouwenhulpverlening. Marlies Bosch, medeoprichter van het ICG, speelt een rol in deze film, omdat zij vanaf 1987 betrokken was bij de zelfhulpzorg voor vrouwen met gynaecologische klachten en een fotoboek maakte over haar eigen baarmoederoperatie. Haar interview en dat van alle andere vrouwen, zoals o.a. de gynaecologe Gunilla Kleiverda, is te vinden op de website van voorheen IIAV, nu Aletta.

Documentaire

"Vrouwenhulpverlening, ontdekken en vernieuwen"

 

www.aletta.nu
De website is doorzoekbaar op allerlei termen die in de gezondheid van vrouwen een rol spelen.

2011

ICG wordt PGN

Een nieuwe naam: PatiŽntenvereniging Gynaecologie Nederland (PGN).
Een nieuwe URL: www.pgn-gynaecologie.nl

PGN

2015

PGN wordt stichting

Onze naam: Patiëntenorganisatie Gynaecologie Nederland (PGN) als voorbereiding op de samenwerking met de Stichting Bekkenbodem Patiënten. Lees meer..

PGN

2017

Per 1 januari 2017 gaan Stichting Bekkenbodem Patiënten (SBP) en Patiëntenorganisatie Gynaecologie Nederland (PGN) verder als Bekkenbodem4All »

Samen sterk voor vrouwen, mannen en kinderen met bekkenbodemproblemen.

Bekkenbodem4All