Twitter   Vind ons op Facebook   Besloten Facebookgroep
Over de PGN - Onderzoek

Onderzoeken

 

Wij zijn verhuisd, zie Wat we doen, Bekkenbodem4All »

 

Zie verder:

Bekkenbodem4All

 

 Deze website gaat t.z.t. off line.

Focusgroep of vragenlijst hevig bloedverlies bij menstruatie

2-12-2014
Artsen en patiënten(-organisaties) bedenken manieren om mensen te ondersteunen bij het maken van de juiste keuze voor een medisch onderzoek of een behandeling. Wat past het beste bij iemands situatie? Steeds meer mensen willen dat samen met hun arts beslissen. Wat is daarvoor nodig? Dat onderzoeken we voor een aantal aandoeningen. Een van de onderwerpen is hevig bloedverlies bij menstruatie.

Heeft u last van hevig bloedverlies bij menstruatie?
Dan kunt u deelnemen aan een van de focusgroepen over dit onderwerp. Of u kunt een vragenlijst voor ons invullen. Uw ervaring kan anderen helpen. Niet alleen patiënten, maar ook artsen. Zij willen weten wat u belangrijk vindt, wat u afweegt bij het maken van een keuze voor een behandeling, en hoe u bepaalt wat het beste past bij uw situatie.

Gesloten

Dit onderzoek is afgesloten, dank voor u hulp.

Oproep voor vrouwen met klachten van vaginale afscheiding

26-2-2014
Hebt of had u klachten van vaginale afscheiding, veroorzaakt door een schimmelinfectie, bacteriële infectie (bacteriële vaginose), of zonder verklaarbare oorzaak?

Vraag van de huisartsen:

"Om het patiëntenperspectief in deze NHG-Standaard een plaats te kunnen geven willen wij weten welke knelpunten, of juist positieve punten, patiënten ervaren in de zorg door de huisarts rondom de klacht vaginale afscheiding. Hierbij kunt u denken aan de communicatie tussen patiënt en huisarts, de informatie die wel of niet wordt verstrekt, de voorlichting van de huisarts over diagnostiek en behandeling, en eventuele verwijzing."

Gesloten

Dit onderzoek is afgesloten, dank voor u hulp.

Uitnodiging aan vrouwen met myomen

30-10-2013
..voor een studie naar voorbehandeling met medicijnen, bij een operatie vanwege myomen.

Wie zoeken wij
Vrouwen, met myomen die klachten geven waarvoor een operatie nodig is, of vrouwen die dit in het verleden hebben meegemaakt.

Wat vragen wij
Feedback vanuit het perspectief van een patiënt op de studie opzet/uitkomsten en formulering van de patiënten informatie.
Lees meer...

Ulipristal onderzoek

AMC Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Aanmelden voor 5-10-13! Dit onderzoek is afgesloten.

Uitnodiging voor vrouwen met verzakkingsproblematiek

26-09-2012

  • Hebt u persoonlijk ervaring met verzakkingsproblematiek?
  • Wilt u samen met andere vrouwen praten over verbetering van de zorgverlening hiervoor?
  • Hebt u zin en tijd om op 13 november 's avonds naar Utrecht te komen?

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) nodigt u uit deel te nemen aan een focusgroep. Samen met 10 tot 15 andere vrouwen die behandeld zijn of behandeld worden vanwege verzakkinsproblematiek kunt u meehelpen aan het tot stand komen van de richtlijn 'prolaps'.

Het is belangrijk dat bij het maken van een richtlijn rekening wordt gehouden met de ervaringen en ideeën van die patiënten op wie de richtlijn van toepassing is.

In het groepsgesprek zullen de volgende vraagstellingen aan de orde komen: wat zijn uw verwachtingen van de zorgverlening? Wat zijn verbeterpunten in de zorgverlening? Welke probleempunten bestaan er? Welke positieve punten zijn er in de zorgverlening, die moeten worden bewaard?

08-12-2012

Lees het verslag van de focusgroep:

Vrouwen delen ervaringen t.b.v. de richtlijn 'prolaps'

d.d. 13-11-2012
Locatie: Domus Medica, Mercatorlaan 1200, Utrecht

Onderzoek nazorg UMCG, afdeling gynaecologie

26-06-2012
Wij zijn studenten HBO-Verpleegkunde aan de Hanze Hogeschool Groningen en hebben het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar nazorg in het UMCG op de afdeling gynaecologie.

Het doel was om te achterhalen waarover patienten tevreden kunnen zijn en welke punten zij hierin het belangrijkste vinden.

Hiervoor hebben wij een aantal patiënten van de algemene- en oncologische gynaecologie geinterviewd. Deze resultaten hebben wij vergeleken met de resultaten uit de literatuurstudie en gesprekken met twee patientenverenigingen (Olijf en PGN) waardoor we tot een aantal conclusies zijn gekomen.

Deze en meer informatie zijn te lezen in hiernaast staande samenvatting. Veel leesplezier.

Jacelyn de Boer, Anniek Dik & Karin Knol

Afstudeeronderzoek

Islamitische vrouwen en gynaecologische klachten

Een onderzoek naar wat islamitische vrouwen doen als zij gynaecologische klachten ervaren en wat zij nodig hebben om deze klachten bespreekbaar te maken

Dit onderzoek is een onderdeel van het laatste jaar van de studies Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) aan de Hanzehogeschool. Het is tot stand gekomen in opdracht van en in samenwerking met de PGN.

door - Frederike Loor en Frouwien Stavast - 03-03-2008

Vrouwenklachten bespreekbaar maken in alle culturen

Een artikel in OVDB- VIZIER juni 2006 Sociaal - Agogisch werk

Tekst van het artikel:

Vizier

De zussen Fatiha en Chahida Anfad lopen stage bij het ICG (in 2011 genoemd Patientenvereniging Gynaecologie Nederland) in Groningen. Het ICG is een vrijwilligersorganisatie van ervaringsdeskundige vrouwen die voorlichting geven over gynaecologische klachten en de behandeling daarvan. Het stageprojekt is erop gericht het ICG toegankelijker te maken voor allochtone vrouwen. De contacten met de doelgroep zijn gelegd en er is nagedacht over de voorlichtingsaanpak en het werven van allochtone vrijwilligers. Het zichtbaar Marokkaanse uiterlijk van de stagiairs helpt mee om de drempels te slechten.

Lees meer...

Meer informatie:
Els Betist, consulent, www.ovdb.nl