Twitter   Vind ons op Facebook   Besloten Facebookgroep
Activiteiten - Archief voorlichting

Speciale vrouwengroepen

2007
Een subsidie van de Provincie Groningen in 2007 heeft het voor de PGN mogelijk gemaakt hulpverleningsactiviteiten op te zetten voor twee speciale doelgroepen:
allochtone vrouwen

dove vrouwen

Allochtone vrouwen:

2007: Voor veel vrouwen met een andere culturele achtergrond liggen gynaecologische klachten nog in de taboesfeer en door taalproblemen verloopt de communicatie met artsen vaak moeizaam. De PGN wil bevorderen dat allochtone vrouwen deze klachten kunnen uiten en er op tijd mee naar hun arts gaan. Goede voorlichting over gynaecologische problemen is hierbij van essentieel belang en maakt dat vrouwen beter voorbereid een behandeling of ingreep ondergaan.

Het ICG (nu PGN) heeft voor dit project voornamelijk allochtone vrijwilligsters geworven, omdat zij vanuit hun eigen culturele achtergrond en ervaring hulp kunnen bieden.
Ze volgden daarvoor een speciale training, ontwikkeld door het ICG en het Alfa-college. Inmiddels is ervaring opgedaan met het geven van voorlichting aan een aantal groepen allochtone vrouwen in de stad Groningen. De onderwerpen waren: een overzicht van de meest voorkomende gynaecologische klachten, de overgang en vaginale afscheiding.

Dove vrouwen:

2008: Slechthorende, plots-of laatdove vrouwen missen bij een voorlichting veel informatie doordat zij niet alle communicatie kunnen volgen. Aan deze vrouwen met gynaecologische problemen wil de PGN voorlichtingen bieden, waarbij rekening wordt gehouden met hun handicap.

Het ICG deed in het verleden al ervaring op met het geven van voorlichting aan dove vrouwen. We maakten daarbij gebruik van een PowerPoint presentatie en een gebarentolk. Nu kunnen wij een voorlichtingsbijeenkomst extra ondersteunen met een schrijftolk, die deel uitmaakt van ons team. Een schrijftolk typt op een speciaal toetsenbord in wat er wordt gezegd. De tekst verschijnt op een groot scherm, zodat iedereen kan meelezen.

Samen met het UMCG hebben wij een dergelijke voorlichtingsavond gegeven over de overgang.